Zdjęcie dowodowe.
Żeby nikt nie wątpił w to, że byliśmy w Tokaju.