Wystawa strachów na wróble w Arboretum w Bolestraszycach.