Bardziej w prawo.. W lewo... W górę...
O i teraz rób!