Proszę nie fotografować!
My tu jesteśmy in blanco!